Bluebeam®  Revu®  pamatkurss

Bluebeam®  Revu®  optimizē darbu ar PDF failiem. Tā ir datorprogramma, kas ļauj rediģēt, salīdzināt, komentēt, kā arī iegūt apjomus un organizēt PDF failus. Ar spraudņu palīdzību ir iespējams automatizēt rasējumu veidošanu no datorprogrammām AutoCAD un Revit. Ir 3 programmatūras pamatversijas – Standard (pamatdarbībām ar PDF), CAD (CAD lietotājiem) un Extreme  (kompleksu darbību veikšanai ar PDF). To jau vairāk kā 15 gadus izvēlas vairāk kā miljons profesionāļu visā pasaulē.

Strādāju par tāmētāju būvobjektā. Bluebeam Revu programma darbā man palīdz tāmēm un būvdarbu izpildēm aprēķināt darbu apjomus. Līdz šim mērījumus veicu AutoCAD LT programmā velkot polilīnijas un tamlīdzīgi, bet PDF faili netika savādāk mērīti kā vien ar lineālu. Man darbā labi noder Bluebeam “Measure tools” mērīšanas rīki, kā arī PDF esošu specifikāciju eksports uz Excel. Iesaku lietot Bluebeam Revu.”

Kārlis Pētersons
tāmētājs AS “LNK Industries”

Piedāvājam apgūt Bluebeam®  Revu®  pamatkursu un Bluebeam®  Revu®  padziļinātos kursus apjomu iegūšanai un dokumentu pārvaldīšanai.

Bluebeam®  Revu®  kursi paredzēti jebkuram PDF failu lietotājam un dažādu nozaru speciālistiem:

 • Arhitekti;
 • Inženieri;
 • Ģenerāluzņēmēji;
 • Apakšuzņēmēji;
 • Tāmētāji;
 • Būvuzraugi.

Bluebeam®  Revu®  darba vidi:

 • ir ērti lietot;
 • var pielāgot individuālām prasībām;
 • iespējams aprīkot ar ērtām rīkjoslām efektīvākam.

 

PIETEIKTIES

Kurss paredzēts –  visiem, kuri strādā ar PDF failiem.
Nepieciešamās zināšanas – datorlietošanas pamatzināšanas.
Kursa ilgums – 16 ak. st. (1 ak. st. – 45 min.) (ONLINE – 8 ak.st.)
Apmācība notiek – 4 nodarbībās (2 nodarbības nedēļā)
Kursa mērķis – sniegt pamatzināšanas un izpratni par PDF falu rediģēšānu, veidošanu apjomu iegūšanu un dokumentu pārvaldīšanu ar datorprogrammu Bluebeam®  Revu® .

 

Kursa saturs

Pamattēmas:

 • Bluebeam®  Revu®  rīkjoslu un darbvirsmas pielāgošana;
 • Komentāru un citu atzīmju pievienošanas PDF failam, un to vizuālie iestatījumi;
 • Atzīmēšanas rīku saglabāšana;
 • Vairāku failu komentāru importēšana vienā PDF failā;
 • Komentāru eksportēšana uz Excel vai PDF kopsavilkumu;
 • “Flatten” funkcijas lietošana komentāru aizsardzībai;
 • Studio Sessions – tiešsaistes sapulču veidošana un iespējas;
 • Studio Projects – tiešsaistes diska lietošana failu uzglabāšanai un koplietošanai;
 • PDF failu viedošana no citām programmām – AutoCAD, Word, Excel u.c.;
 • Automātiska lapu nosaukumu veidošana, balstoties uz rasējuma nosaukumu;
 • PFD un citu failu kombinēšana, lapu pārkārtošana, rotēša, dzēšana un ievietošana;
 • Teksta un satura labošana PDF failā.

Apjomu iegūšana:

 • PDF rasējuma kalibrēšana precīzā mērogā;
 • Apjomu iegūšana no PDF faila;
 • Mērīšanas rīku pielāgošana savām vajadzībām;
 • Mērījumu datu apkopošana un pārvietošana uz Excel;
 • Būvizmaksu aprēķināšana pašā Bluebeam programmatūrā u.c. tēmas.

Dokumentu pārvaldīšana:

 • Automātiska lapu nosaukumu un grāmatzīmju veidošana, lai labāk organizētu PDF failu ar daudzām rasējumu lapām;
 • Vienas vai vairāku PDF lapu saglabāšana atsevišķos failos;
 • Hipersaišu veidošana;
 • PDF salīdzināšana;
 • PDF failu apvienošana komplektos (Sets) u.c. tēmas.

Sertifikāts – dalībnieki saņems Bluebeam®  Revu® sertifikātu;

Tehniskais atbalsts – iespēja saņemt tehnisko atbalstu un konsultācijas, izstrādājot savus projektus, vienu mēnesi pēc apmācībām;

Apmācības vada Bluebeam Revu sertificēts instruktors, kurš ieguvis Bluebeam Revu sertifikātu un ik gadu papildina zināšanas, apmeklējot kvalifikācijas celšanas kursus pie ražotājiem un kofrences (Autodesk University, BILT u.c.);

Kafija un uzkodas – apmācību dalībniekiem piedāvājam baudīt kvalitatīvu kafiju un gardas uzkodas;

Aprīkota datorklase ar jaunāko versiju programmatūru;

Apmācības nodrošina  INFOERA LATVIA Bluebeam®  Revu®  autorizēts partneris (Bluebeam®  Revu® Authorized Partner);

"Patika instruktora pasniegšanas veids, kā arī mācību saturs (īsā laika periodā parādīja svarīgākas Bluebeam darbības)." Artūrs Brēmers, Arčers, SIA
"Viss bija ļoti forši! Patika pasniegšanas stils un mācību saturs." Diāna Petrova, ReRe Būve, SIA
"Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem noderēs ikdienas darbā pie tāmju sagatavošanas." Kārlis Pētersons, LNK Industries, A/S

Piesakies kursiem