Bluebeam®  Revu®  apmācības būvuzraudzībai

Notikumi

Bluebeam® Revu® ir projektu digitalizācijas un sadarbības risinājums būvniecības industrijas profesionāļiem. Tajā apvienotas jaunākās tehnoloģijas sadarbībai, komentēšanai, rasējumu uzmērīšanai un pārvaldīšanai gan būvprojekta izstrādes, gan būvniecības laikā, uzlabojot projektu efektivitāti un ietaupot laiku un naudu.

Programmatūru Latvijā jau lieto lielākie būvniecības uzņēmumi, bet ārzemēs Bluebeam Revu vairāk kā 15 gadus ir inženieru atzīts risinājums un nozares standarts.

Bluebeam®  Revu®  darba vidi:

 • ir ērti lietot;
 • var pielāgot individuālām prasībām;
 • iespējams aprīkot ar ērtām rīkjoslām efektīvākam.

PIETEIKTIES

Kurss paredzēts –  būvuzraugiem un citiem, kas būvlaukumā veic defektāciju.
Nepieciešamās zināšanas – datorlietošanas pamatzināšanas.
Kursa ilgums – 8 ak. st. (1 ak. st. – 45 min.)
Apmācības notiek – 2 nodarbības
Kursa mērķis – apgūt defektu fiksēšanas iespējas objektā par pamatu lietojot PDF rasējumus. Iemācīties Defektu un komentāru apkopošanu, šķirošanu un atbildīgo nozīmēšanu, kā arī efektīvu sadarbību tiešsaistē.

Kursa saturs:

 • Defektu fiksēšana būvobjektā;
 • PDF rasējumu sagatavošana objekta apgaitai;
 • Defektu apkopošana, šķirošana, atbildīgo nozīmēšana;
 • Defekta novēršanas gaita lietojot statusus;
 •  Tiešsaistes diska un sapulču iespējas (Studio);
 • PDF eksportēšana uz Excel, Word;
 •  PDF komentēšanas iespējas;
 • Apjomu iegūšana no PDF faila;
 • PDF rasējuma kalibrēšana precīzā mērogā;
 • Automātiska lapu nosaukumu un grāmatzīmju veidošana, lai labāk organizētu PDF failu ar daudzām rasējumu lapām;
 • Vienas vai vairāku PDF lapu saglabāšana atsevišķos failos;
 • Hipersaišu veidošana;
 • PDF salīdzināšana;
 • Teksta un satura labošana PDF failā;
 • PDF failu apvienošana komplektos (Sets);
 • Bluebeam Revu rīkjoslu un darbvirsmas pielāgošana;
 • Vairāku failu komentāru importēšana vienā PDF failā;
 • Komentāru eksportēšana uz Excel vai PDF kopsavilkumu;

PIETEIKTIES

Sertifikāts – dalībnieki saņems Bluebeam®  Revu® sertifikātu;

Tehniskais atbalsts – iespēja saņemt tehnisko atbalstu un konsultācijas, izstrādājot savus projektus, vienu mēnesi pēc apmācībām;

Apmācības vada Bluebeam Revu sertificēts instruktors, kurš ik gadu papildina zināšanas, apmeklējot kvalifikācijas celšanas kursus pie ražotājiem un konferences (Autodesk University, BILT u.c.);

Kafija un uzkodas – apmācību dalībniekiem piedāvājam baudīt kvalitatīvu kafiju un gardas uzkodas visu apmācību garumā;

Aprīkota datorklase ar jaunāko versiju programmatūru;

Apmācības nodrošina  INFOERA LATVIA Bluebeam®  Revu®  autorizēts partneris (Bluebeam®  Revu® Authorized Partner);

Piesakies kursiem