Rasēšana un rediģēšana ar AutoCAD

Kursa apraksts:

AutoCAD® ir funkciju un komandu kopums, kas visvairāk nepieciešams projektēšanā. AutoCAD darba vide ir viegli saprotama, pielāgojama individuālām prasībām un apgādāta ar rīkjoslām, kas paredzētas ātrai un kvalitatīvai projektēšanai. Šis kurss ir paredzēts, lai pārvaldītu, komentētu, pārlūkotu rasējumus AutoCAD progrmmatūrā.

Kursa saturs:

  • Iepazīšanās ar AutoCAD interfeisu;
  • Rasējumu izveide, saglabāšana un rediģēšana;
  • Pamata rasēšanas rīki;
  • Rasēšanas palīgrežīmu Polar Tracking un Ortho Mode izmantošana precīzai leņķu ievadei;
  • Darbs ar piesaistes sistēmas palīgrežīmu Object Snap;
  • Rasējuma elementu organizēšana pa slāņiem ar rīkjoslas Layers palīdzību;
  • Rasējuma objektu īpašību un ģeometrijas analīze un rediģēšana ar paneļa Properties palīdzbu;
  • Pamata izmēru izlikšanas iespējas distances, leņķa un rādiusa norādīšanai;
  • Citi aktuāli AutoCAD® jautājumi un funkcijas.

PIETEIKTIES

 • Sertifikāts – dalībnieki saņems visā pasaulē atpazīstamu Autodesk®  sertifikātu;
 • Apmācības vada Autodesk sertificēts instruktors, kurš ik gadu papildina zināšanas, apmeklējot kvalifikācijas celšanas kursus pie ražotājiem un konferences (Autodesk University, BILT u.c.);
 • Apmācības nodrošina  INFOERA LATVIA Autodesk®  mācību centrs (Authorized Training Center);

Piesakies kursiem