Lāzerskenēšana un fotogrammetrija

Lāzerskenēšana ir progresīva uzmērīšanas tehnoloģija, kas ļauj iegūt detalizētu un precīzu objekta vai apkārtnes 3D attēlojumu. Ar lāzerskenera palīdzību tiek iegūts skenējamā objekta punktu mākonis, kas raksturo objekta parametrus. To var izmantot projektēšanā, dokumentēšanā, izpētē un analīzē.

InfoEra Latvia piedāvā gan punktu mākoņu iegūšanas un apstrādes programmatūru, gan arī lāzerskenēšanas un fotogrammetrijas pakalpojumus.

Undet ir punktu mākoņu apstrādes programmatūra, ar kuras palīdzību sagatavot 3D modeļus vai 2D rasējumus pēc punktu mākoņu datiem, ir ērti un vienkārši. 

Tā izveidota, lai optimizētu un automatizētu procesus, kas nepieciešami, lai no punktu mākoņu datiem iegūtu būvniecībā un projektēšanā izmantojamus datus.

mlapai-1
Nodrošinot skenēšanas un fotogrammetrijas darbus, InfoEra 2021.gada aprīlī piedalījās Valsts pasūtītā projektā, kurā nepieciešams iegūt punktu mākoni dažāda izmēra ēkām. Pēc punktu mākoņa ieguves, dati tiks apstrādāti, lai tos varētu ņemt par pamatu 3D modeļa izveidei. 
mlapai-2mlapai-3

Izvēlies produktu