MagiCAD 2023 JAUNUMI

05 Sep 2022

MagiCAD 2023 for Revit jaunumi

1.Iespēja savienot divus modeļus, izmantojot savienojuma mezglus (Connection nodes)

Lielos Revit projektos modeļi bieži tiek sadalīti vairākos mazākos failos, lai atrisinātu veiktspējas problēmas. Tomēr, tā kā AVK sistēmas bieži vien iet cauri vairākiem modeļa failiem, šī pieeja neļauj veikt aprēķinus pilnām AVK sistēmām.

Savienojuma mezgli (Connection nodes) starp modeļiem ļauj sasaistīt sistēmas atsevišķos modeļu failos aprēķinu vajadzībām. Ir divas savienojuma mezglu pievienošanas metodes: manuāla un automātiska. Manuālajā saistīšanā varat atlasīt ventkanālus, kurus vēlaties sasaistīt katrā failā. Automātiskajā sasaistīšanā saistītais ventkanāla mezgls tiek automātiski importēts tajā pašā vietā attiecīgajā modelī, un jūs varat turpināt zīmēt sistēmu no tā.

Screenshot 2022-09-05 at 14.26.10

2. Atvieglota gaisa sadalītāju uzstādīšana

MagiCAD 2023 ievieš jaunu rīku gaisa sadalītāju izvēlei un uzstādīšanai telpās. Jums vienkārši ir jādefinē izvēles kritērijus un instalācijas iestatījumus, un rīks aprēķinās labākās pieejamās produktu un izkārtojuma kombinācijas izvēlētajai telpai. Pēc tam varat izvērtēt dažādas iespējas un vai nu instalēt piemēroto kombināciju, vai vajadzības gadījumā mainīt prasības.

   Screenshot 2022-09-05 at 14.30.16

3. Stāvvadu veidošanas rīks

Jaunais stāvvadu veidošanas rīks (“Height Level Riser”) ļauj ātri un vienkārši izveidot atsevišķus stāvvadus, lai stāvu plānos veiktu vietu rezervāciju. Varat manuāli iestatīt stāvvada augšējo un apakšējo augstumatzīmi. Daudzstāvu stāvvadus var sadalīt pa līmeņiem un izveidotie cauruļvadu segmenti tiks piešķirti līmeņiem, kas palīdzēs sadalīt objektus pa attiecīgajiem stāviem. Height Level Riser rīks ir pieejams zīmēšanas rīkjoslā.

Screenshot 2022-09-05 at 14.32.48

4. Iespēja definēt objektu atlases zonas (Selection areas) priekš specifikācijām

Tagad varat definēt objektu atlases zonas (Selection areas) priekš specifikācijām. Vienkārši izveidojiet zonu savā modelī un atlasiet, kuri stāvi tiks iekļauti ar augšējo un apakšējo ierobežojumu. Saglabātās atlases zonas būs pieejamas, kad veidosiet nākamo specifikāciju.

Izmantojot atlases zonas, varat viegli sekot līdzi iekārtu/materiālu izmaiņām noteiktā zonā. Zonām atbilstošo materiālu specifikācijas var izmantot arī, lai pasūtītu materiālus pa posmiem saskaņā ar montāžas grafiku.

Screenshot 2022-09-05 at 14.34.41

5. Piekļuve pilnai informācijai par produktiem no MagiCAD Cloud

MagiCAD Cloud bibliotēka nepārtraukti tiek papildināta ar jaunu informāciju, kas ir noderīga projektētājiem, izvēloties produktus. Nesen MagiCAD Cloud esam pievienojuši plašāku informāciju par produktu un dokumentāciju, tostarp saites uz ražotāja dokumentāciju, piemēram, uzstādīšanas un apkopes instrukcijām, klasifikācijas kodiem un saistītajiem datiem papildus esošajiem tehniskajiem datiem, kas nepieciešami aprēķiniem.

Tagad varat viegli piekļūt pilnai MagiCAD Cloud produktu informācijai tieši no programmatūras, izmantojot jaunu Linked Properties funkciju.

Screenshot 2022-09-05 at 14.36.24

6. Jauns produkts – Venturi vārsts

MagiCAD 2023 tagad atbalsta Venturi vārstu (plūsmas sadalītāju) uzstādīšanu un aprēķinus cilpās, kur tie ir uzstādīti. Venturi vārsti nodrošina noteiktu ūdens plūsmu ūdens sistēmu cilpās pat tad, ja netiek uzstādīti ūdens maisītāji. Tas palīdz uzturēt labu ūdens higiēnas līmeni, novēršot ūdens sastāvēšanos.

Screenshot 2022-09-05 at 14.37.34

7. Iespēja iestatīt nepieciešamos kolektoru tehniskos parametrus

Tagad ir iespējams manuāli iestatīt nepieciešamās plūsmas, jaudas un spiediena krituma vērtības kolektoriem. Tas ļauj ērti iestatīt ražotāja sniegtos tehniskos datus kolektoriem, nevis domāt apkārtceļus, piemēram, veidot liekas cilpas ar savienojuma mezgliem, lai varētu veikt aprēķinus.

Pielāgotas vērtības nodrošina daudzus jaunus kolektoru lietošanas gadījumus, piemēram, apkures loku izveidi ar manuāli ievadītām vērtībām vai sākotnējo galveno līniju agrīnās fāzes aprēķinu.

Screenshot 2022-09-05 at 14.38.52

8. Jauna iespēja novērtēt elektrisko kabeļu plauktu aizpildījuma procentu un noslodzi

Jaunā kabeļu izkārtojuma definēšanas funkcionalitāte ļauj novērtēt elektrisko kabeļu plauktu aizpildījuma procentu, plaukta noslodzi (kg/m) un priekšskatīt ieteikto kabeļu izkārtojumu.

Screenshot 2022-09-05 at 14.40.20

9.Saglabājiet vadu savienojumus ar 2D simboliem, izmantojot funkcijas Symbol Organizer vai Find and Replace

Pārkārtojot produktu simbolus vai aizstājot esošos produktus ar citiem, izmantojot funkcijas Symbol Organiservai Find and Replace, simbolu atrašanās vietas vai izmēra izmaiņas var izraisīt atvērtus vadu galus. MagiCAD tagad saglabā visus vadus savienotus ar 2D simboliem, tos automātiski izstiepjot. Tas palīdz izvairīties no atvērtiem galiem rasējumos.

Screenshot 2022-09-05 at 14.42.36

MagiCAD 2023 for AutoCAD jaunumi

1.AutoCAD 2023 un Microsoft Windows 11 atbalsts

MagiCAD 2023 ir savietojams ar jauno AutoCAD 2023, kā arī ar iepriekšējām četrām AutoCAD versijām 2019-2022, tostarp vertikālajiem AutoCAD MEP un AutoCAD Architecture. Jaunā MagiCAD 2023 versija ir saderīga arī ar Microsoft Windows 11.

2. Piekļuve pilnai informācijai par produktiem no MagiCAD Cloud

MagiCAD Cloud bibliotēka nepārtraukti tiek papildināta ar jaunu informāciju, kas ir noderīga projektētājiem, izvēloties produktus. Nesen MagiCAD Cloud esam pievienojuši plašāku informāciju par produktu un dokumentāciju, tostarp saites uz ražotāja dokumentāciju, piemēram, uzstādīšanas un apkopes instrukcijām, klasifikācijas kodiem un saistītajiem datiem papildus esošajiem tehniskajiem datiem, kas nepieciešami aprēķiniem.

Tagad varat viegli piekļūt pilnai MagiCAD Cloud produktu informācijai tieši no programmatūras, izmantojot jaunu Linked Properties funkciju.

Screenshot 2022-09-05 at 14.45.57

3.Iespēja uzstādīt spiediena mērītājus ventilācijas sistēmās

Pastāvīga spiediena droseļvārsti izmanto spiediena mērītāju, kas novietots tālāk tīklā, lai uzturētu iepriekš iestatītu statisko vai kopējo spiedienu tīklā. Tagad ventilācijas sistēmās var uzstādīt jebkuru citu ierīci no Other duct component klases, iestatīt to kā spiediena mērītāju un noteikt vēlamo spiediena līmeni. Tas papildina pastāvīgā spiediena droseļvārstus un ļauj tos iekļaut ventilācijas aprēķinos.

Screenshot 2022-09-05 at 14.47.07

4. Termostatiskie jaucējvārsti ūdensapgādes tīkliem

Termostatiskie jaucējvārsti tagad ir pieejami kā jauna produktu klase MagiCAD for AutoCAD. Tos izmanto ūdensvada tīklos aukstā un karstā ūdens sajaukšanai, lai nodrošinātu atbilstošu ūdens temperatūru, piemēram, dušās vai jaucējkrānos.

Termostatisko jaucējvārstu pievienošana nozīmē, ka tagad ir iespējams detalizēti modelēt visu sadzīves ūdens tīklu no boilera līdz pat pēdējai dušas galvai.

Screenshot 2022-09-05 at 14.48.17

5. Iespēja veidot savas kanalizācijas skatakas

Tagad ir iespējams viegli izveidot jaunas kanalizācijas skatakas. Skataku izmērus var pielāgot un kanalizācijas cauruļu pievienojumus var veikt jebkurā akas vietā, lai jūs varētu viegli izveidot skatakas, kas atbilstu dažādu kanalizācijas tīklu specifiskajām vajadzībām.