Navisworks® Manage apmācības

Ar Autodesk® Navisworks® programmatūras palīdzību var kontrolēt un aprēķināt projekta izmaksas, izmantojot tādus rīkus kā TimeLiner, Animator, Scripter kā arī Clash Detective un citus, kas pieejami Autodesk® Navisworks® programmatūrā.

Tāpat uzzināsiet kā savienot laika grafikus ar modeli un veikt 4D būvniecības simulācijas.

Kursa mērķis – apgūt labākās metodes, kā apvienot dažādus 3D modeļus vienā kopējā modelī un salīdzināt atšķirīgu būvniecības sadaļu projektus, identificējot kļūdas, lai būtiski atvieglotu projekta pārraudzību.

Kurss paredzēts – būvuzņēmumiem un būvprojektu vadības veicējiem.

Kursa ilgums – 12 ak.st.

Kursa saturs:

 • Galveno iespēju un funkcionalitāšu apgūšana;
 • Dažādu formātu 3D datņu atvēršana un pievienošana Autodesk® Navisworks® formātam;
 • Objektu iestatījumu un grafiku datu saišu veidošana ārējā datubāzē;
 • Vizuālu projekta modeļu izstrāde, izmantojot pieejamos pārskatu un atskaišu rīkus;
 • Būvniecības simulāciju veikšana projekta modelī;
 • Interaktīvu animāciju sagatavošana prezentācijām un demonstrējumiem;
 • Apjomu datu iegūšana no modeļiem, lai aprēķinātu izmaksas;
 • Dažādu testu veikšana 3D datnēs, lai pārbaudītu būvniecības sadaļu savietojamību projektā.

PIETEIKTIES

 • Sertifikāts – dalībnieki saņems visā pasaulē atpazīstamu Autodesk®  sertifikātu;
 • Tehniskais atbalsts – iespēja saņemt tehnisko atbalstu un konsultācijas, izstrādājot savus projektus, vienu mēnesi pēc apmācībām;
 • Apmācības vada Autodesk sertificēts instruktors, kurš ik gadu papildina zināšanas, apmeklējot kvalifikācijas celšanas kursus pie ražotājiem un konferences (Autodesk University, BILT u.c.);
 • Kafija un uzkodas – apmācību dalībniekiem piedāvājam baudīt kvalitatīvu kafiju un gardas uzkodas visu apmācību garumā;
 • Aprīkota datorklase ar jaunāko versiju programmatūru;
 • Apmācības nodrošina  INFOERA LATVIA Autodesk®  mācību centrs (Authorized Training Center);

Piesakies kursiem