Navisworks® Manage apmācības

Ar Autodesk® Navisworks® programmatūras palīdzību var kontrolēt un aprēķināt projekta izmaksas, izmantojot tādus rīkus kā TimeLiner, Animator, Scripter kā arī Clash Detective un citus, kas pieejami Autodesk® Navisworks® programmatūrā.

Tāpat uzzināsiet kā savienot laika grafikus ar modeli un veikt 4D būvniecības simulācijas.

Kursa mērķis – apgūt labākās metodes, kā apvienot dažādus 3D modeļus vienā kopējā modelī un salīdzināt atšķirīgu būvniecības sadaļu projektus, identificējot kļūdas, lai būtiski atvieglotu projekta pārraudzību.

Kurss paredzēts – būvuzņēmumiem un būvprojektu vadības veicējiem.

Kursa ilgums – 16 ak.st.

Kursa saturs:

  • Ievads Navisworks, interfeiss;
  • Galveno iespēju un funkcionalitāšu apskats;
  • Dažādu formātu 3D modeļu atvēršana un pievienošana;
  • Secīgas būvdarbu simulācijas veidošana, balstoties uz 3D modeli;
  • Apjomu iegūšana no 3D modeļa;
  • Krustošanās vietu meklēšana (Clash detection).

PIETEIKTIES

  • Sertifikāts – dalībnieki saņems visā pasaulē atpazīstamu Autodesk®  sertifikātu;
  • Tehniskais atbalsts – iespēja saņemt tehnisko atbalstu un konsultācijas, izstrādājot savus projektus, vienu mēnesi pēc apmācībām;
  • Apmācības vada Autodesk sertificēts instruktors, kurš ik gadu papildina zināšanas, apmeklējot kvalifikācijas celšanas kursus pie ražotājiem un konferences (Autodesk University, BILT u.c.);
  • Apmācības nodrošina  INFOERA LATVIA Autodesk®  mācību centrs (Authorized Training Center);

Piesakies kursiem