Revit Architecture apmācības

Autodesk Revit Architecture programmatūra ir spēcīga būves informācijas modelēšanas (BIM) programma, kas izstrādāta ņemot vērā arhitektu vajadzības un prasības. Šis apmācību kurss palīdzēs izprast Autodesk Revit funkcionalitāti, lai jūs varētu to izmantot savā darba procesā.

Sākumā apgūsiet lietotāja interfeisu un Autodesk Revit komandas projekta izveidei, tam sekos apmācība darbā ar 3D modeli, bet noslēgumā uzzināsiet, kā sagatavot dokumentāciju.

Kursa mērķis ir iepazīstināt ar būves informācijas modeļa (BIM) izstrādi, rasējumu izveidi no modeļa skatiem, iekļaujot specifikācijas, tādējādi samazinot ieguldīto laiku ilgtermiņā un samazinot kļūdu iespējamību.

Lejupielādēt bezmaksas izmēģinājuma versiju 30 dienām

Kurss paredzēts – arhitektiem, būvinženieriem;

Nepieciešamās zināšanas – vēlamas pamatzināšanas 2D rasēšanā;

Apmācība notiek – 6 nodarbībās, 2 vai 3 nodarbības nedēļā;

Kursa mērķis: gūt izpratni par modelēšanas principiem un arhitektūras projekta izstrādi Revit vidē;

Kursa saturs:

 • Iepazīstināšana ar BIM un Revit;
 • Pārbūves projekta sākšana, esošo apjomu modelēšana, uzmērījumu ienešana no CAD faila, darbs ar līmeņiem, sienu, logu, pārsegumu, jumtu, durvju, kāpņu modelēšana un padziļināta sienu rediģēšana;
 • Pārbūves projekta turpināšana, jauno apjomu modelēšana – līmeņu definēšana, sienu, durvju, pārsegumu, logu, griestu modelēšana;
 • Pārbūves projekta turpināšana, foajē modelēšana – stikloto sienu un jumta modelēšana, kāpņu, rampu modelēšana;
 • Zemes virsmas modelēšana;
 • Rasējumu noformēšana – izmēru izlikšana, marķējumu izlikšana, mezglu detalizācija;
 • Darbs komandā, izmantojot worksharing jeb darba dalīšanu.

PIETEIKTIES

Revit Architecture padziļinātais kurss
Kurss paredzēts – arhitektiem, būvinženieriem;

Nepieciešamās zināšanas – pamatzināšanas rasēšanā, pieredze darbā ar Revit programmatūru;

 

Kursa saturs:

 • Iepazīstināšana ar elementa saimēm (family) un to nozīme;
 • Sadarbības iespējas komandā;
 • Projektā izmantojamo sagatavju rediģēšana un pielāgošana savām firmas vajadzībām;
 • Advancēta elementu saimes (family) veidošana un rediģēšana;
 • Projekta vizualizāciju veidošana;
 • Reālistiskā projekta atveidošana jeb renderēšanas iespējas;
 • Modeļu savstarpējā savietošana un linkošana;
 • Darbs ar ēku kā masas objektu un ēkas konceptuālā dizaina veidošana;
 • Sienu, pārsegumu un jumtu advancētāka rediģēšana;
 • Padziļinātākas darbības ar eksplikācijām un specifikācijām;
 • Failu importēšana un eksportēšana;
 • Darbs ar fāzēm, veidi kā modelēt un citi aktuāli jautājumi;
 • Topogrāfijas un zemes virsmas modelēšana

 

Lapu noformēšana Revit
Kurss paredzēts – arhitektiem, būvinženieriem;

Nepieciešamās zināšanas – pamatzināšanas rasēšanā, pieredze darbā ar Revit programmatūru;

Kursa ilgums – 8 ak.st. (1 ak.st. – 45 min.);

Apmācība notiek – 2 nodarbības;

Kursa mērķis – apgūt lapu noformēšanu un sagatavošanu drukāšanai programmatūrā Revit, kas padarīs ikdienas darbu daudz efektīvāku.

Kursa saturs:

 • Jauna rakstlaukuma izveide un lapas sagatavošana;
 • Kopīgotie parametri un to pielietošana;
 • Dokumentu un skatu noformēšana;
 • Skatu iestatījumi (view templates);
 • Noformējuma grafisko elementu izveide (anotācijas) un pielāgošana;
 • Specifikāciju pielāgošana / rediģēšana.

PIETEIKTIES

 • Sertifikāts – dalībnieki saņems visā pasaulē atpazīstamu Autodesk®  sertifikātu;
 • Tehniskais atbalsts – iespēja saņemt tehnisko atbalstu un konsultācijas, izstrādājot savus projektus, vienu mēnesi pēc apmācībām;
 • Apmācības notiek pēc InfoEra Latvia izveidotas mācību grāmatas latviešu valodā;
 • Apmācības vada Autodesk sertificēts instruktors, kurš ik gadu papildina zināšanas, apmeklējot kvalifikācijas celšanas kursus pie ražotājiem un konferences (Autodesk University, BILT u.c.);
 • Apmācības nodrošina  INFOERA LATVIA Autodesk®  mācību centrs (Authorized Training Center);
"Iegūtas jaunas zināšanas, saprotami paskaidrojumi no pasniedzēja." Andis Ģigulis, Sarma & Norde Arhitekti, SIA
"Labākais kursā bija Iespēja praktizēt rasēšanu programmā pašam." Agnese Prodniece, DRY Architects, SIA
"Patika iespēja apgūt programmu, to reāli izmantojot projektos." Madara Gibze, ARHIS ARHITEKTI, SIA
"Visvairāk patika noskaņa." Irina Iļjina, DDL ARHITEKTU BIROJS, SIA
"Labākais - skats uz projektēšanu caur 3D modeli, nevis caur 2D rasējumiem." Andis Geste, VIRTU, SIA
"Strukturēta pieeja programmas apskatei kopuma." Niklāvs Krievs, MARK Arhitekti, SIA
"Iegūtas prasmes, ļoti atsaucīga, uzmanīga un centīga pasniedzēja, jauki studentu biedri." Pimenova, L4, SIA
"Revit Architecture kurss ir ļoti kvalitatīvi nostrādats un apmācību programma deva apgūt labas zināšanas." Regita Karīna Strence, L4, SIA
"Neliela grupa, tika ātri atbildēts uz jautājumiem, profesionāla un laipna attieksme no darbiniekiem!" Vita Ieleja, CORE projekts, SIA

Piesakies kursiem