Komunālie pakalpojumi, sakari, GIS

Uzlabojiet plānošanas, projektēšanas un vadības darba organizāciju, izstrādājot precīzus modeļus un nodrošinot iesaistītās puses ar atbilstošu informāciju īstajā laikā. Komunikāciju pakalpojumu un sakaru projektēšanas programmatūras paplašina iespējas piekļūt un novērtēt nepieciešamo informāciju.

Izvēlies produktu