SIA ABORA pieredze, izmantojot BLUEBEAM REVU

27 2020

SIA “Abora” dibināta 1994. gada 14. septembrī kā tirdzniecības uzņēmums. 1997. gada beigās par galveno un tobrīd arī vienīgo darbības virzienu izvirzās celtniecība. Šobrīd SIA “Abora” ir licencēts būvniecības uzņēmums, kura darbības sfēra ir dažādu ēku un būvju celtniecība un rekonstrukcija. Tāpat SIA “Abora” specializējas nestandarta aprīkojumu ražošanā un specifisko tehnoloģisko iekārtu piegādē un montāžā pēc “turn-key” principa.

Pateicoties augstajiem kvalitātes un atbildības standartiem, SIA “ABORA” ir pieprasīta savu jau esošo klientu vidū, kā arī pastāvīgi apliecina sevi jauno klientu acīs. Risinājumi tiek rasti gan nestandarta situācijās, gan piedāvājot idejas atbilstoši klienta vēlmēm un prasībām.

Par Bluebeam Revu izmantošanu uzņēmumā stāsta SIA “Abora” būvprojektu vadītājs Gints Gemzis:

Galvenie pienākumi kā būvprojektu vadītājam uzņēmumā “Abora” ir būvniecības procesu vadība un būvuzraudzība, mērījumu veikšana un fiksēšana rasējumā, apjomu aprēķināšana, defektu fiksēšana, būvniecības dokumentācijas kārtošana, saziņa ar pasūtītāju un citu jautājumu risināšana. Uzņēmumā Bluebeam Revu Standard versijas izmanto 9 darbinieki – būvdarbu vadītāji, projektētāji, tāmētāji. Bluebeam Revu uzņēmumā uzsāka izmantot pirms vairāk kā diviem gadiem un jau vairākos projektos programmatūra ir palīdzējusi dokumentācijas kārtošanā un informācijas apritē.

Viens no projektiem bija 4 stāvu dzīvojamā ēka, 7500 m2 platībā. Pēdējais projekts, kur programmatūra ir tikusi izmantota, bija inženierbūve, nožogojumu un kontrolpunktu izbūve 5 km garumā. Pirms sākām izmantot Bluebeam, nekādas citas šāda veida programmas nebija izmantotas, un lielākais Bluebeam pienesums ir ērtais darba process.

Bluebeam darba procesā

No rasējumiem pdf formātā ar pielāgotiem mērījumu veikšanas rīkiem var iegūt apjomus, var veikt piezīmes – elektroniski komentēt, nav vajadzības izdrukāt rasējumus, lai manuāli rakstītu uz tā komentārus vai labojumus. Ieguvums arī ir liels papīra ietaupījums, jo katru rasējuma versiju nevajag vairākārt izdrukāt. Visus komentārus un labojumus var veikt elektroniski – daudz ērtāk, ātrāk un krietni precīzāk.

Visa darba procesa vienkāršošana ir pamatā laika ekonomijai, jo izmantojot Bluebeam, informācijas aprite ir ērtāka un līdz ar to arī ātrāka. Tas, protams, atkarīgs arī no cilvēciskā faktora un iesaistītajām pusēm, bet ātrāka informācijas apmaiņa arī veicina ātrāku projekta pabeigšanu. 

Liela nozīme uzņēmuma darbībā bija uzlabotajam komandas darbam, strādājot pie viena projekta, izmantojot Bluebeam. Veicot izmaiņas rasējumā, fails tiek elektroniski saglabāts “mākonī” un pārējie komandas biedri no jebkuras vietas, jebkurā ierīcē var apskatīt, kādas izmaiņas ir veiktas un kādā secībā.Bluebeam-Image_Asset-BIM

Covid-19 krīzes laikā mēs daļēji strādājām attālināti – tā kā neejot uz būvobjektu nav iespējams sekot līdzi būvprojekta gaitai, tas bija jādara, bet dažādus biroja darbus veicām un vēl joprojām veicam attālināti. Līdz šim nepieredzētajā situācijā, strādājot attālināti, Bluebeam bija ļoti liels atbalsts darbā, jo neesot kontaktā ar citiem komandas biedriem, darbs pie projekta neapstājas, jo visi, kas lieto Bluebeam, var sekot līdzi katram labojumam, katram komentāram rasējumos. 

Vēl viens liels pluss, izmantojot Bluebeam Revu, ir kļūdu fiksācija. Tā kā manos pienākumos ietilpst arī citu paveiktā darba uzraudzīšana un vērtēšana, katra nepilnība vai kļūda ir viegli un ērti fiksējama Bluebeam programmā, ar iespēju pievienot fotogrāfiju, precīzu atrašanās vietu un komentārus, līdz ar to nav nepieciešams izskaidrot kļūdas būtību un nepieciešamos labojumus telefoniski vai klātienes sarunā.

Galvenie ieguvumi, darbā izmantojot Bluebeam:

  • Ērts darba process;
  • Apjomu iegūšana;
  • Sadarbība ar komandu;
  • Iespēja strādāt attālināti;
  • Kļūdu fiksācija;
  • Papīra ietaupījums.

Gints Gemzis, Abora

Gints Gemzis
SIA “Abora” būvprojektu vadītājs

Mērījumu veikšana un fiksēšana rasējumā, 

apjomu aprēķināšana, defektu fiksēšana, 

būvniecības dokumentācijas kārtošana.

E-mail: gints.gemzis@abora.lv