Uzzini, kas jauns Revizto 4.3 versijā

Revizto
10 Feb 2017

Ir iznākusi jaunā Revizto 4.3 versija, kurā pieejami vairāki nozīmīgi programmatūras uzlabojumi:

  1. Informatīvs e-pasts par atzīmētajām kļūdām vai labojumiem – ir iespējams regulēt ziņojumu izsūtīšanas biežumu (reizi dienā, reizi stundā utt.);1 Revizto

 

  1. Revizto tagad ir Stand Alone jeb neatkarīga aplikācija eksportēšanas grafika rediģēšanai; 2 Revizto

 

  1. Pirms izmaiņu vai kļūdu atzīmēšanas ir iespējams atzīmēt vairākus problēmobjektus vienlaicīgi. Arī Revit atpazīst un norāda uz atzīmētajiem objektiem;3 revizto

 

  1. Ērtāki problēmu izsekošanas (issue tracking) simboli;

 

  1. Vienkāršotāka ekrānuzņēmumu ievietošana un rediģēšana savstarpējās sarakstēs;

 

  1. Padziļinātāka project rights management (projektā iesaistīto tiesību pārvaldes sistēma) jeb ir iespējams pārvaldīt un kontrolēt iesaistīto dalībnieku tiesības rīkoties ar projektu (var tikai apskatīt, var komentēt, var veikt izmaiņas utt.);6 revizto

 

  1. Izmaiņu vēsture (revision control) – iespēja apskatīt iepriekš veiktās darbības un atgriezties tajās;7 revizto

 

  1. Importētos PDF failus var piesaistīt 3D modelim;8 revizto

 

 1. Jauns atzīmēšanas rīks, atzīmējot brīvas formas.

 

Iesakām noskatīties:

 

 

SAŅEMT PIEDĀVĀJUMU