BIM apmācības ar ERAF atbalstu

Jaunumi notikumi
07 2018

Līdz 30.jūnijam piesakies apgūt ar ERAF atbalstu veidoto kursu –Arhitektūras pārbūves projekta izstrāde izmantojot BIM platformu un komunikācijas rīkus, kurš notiks rudenī.

Kursa mērķis – sniegt zināšanas ēku un būvju 3D modelēšanā, skatu un rasējumu veidošanā, rasējumu ģenerēšanā, projekta dokumentācijas izveidošanā, pamatprasmes ‘saimes’ failu rediģēšanā un veidošanā.

Kursa ilgums -28 akadēmiskās stundas

Kursa saturs:

 1. Iepazīšanās ar BIM vidi, darba plūsmu, salīdzinājums ar tradicionālo darba plūsmu;
 2. Iepazīšanās ar programmatūras interfeisu, galvenajām funkcijām, interfeisa pielāgošanu lietotājam;
 3. 3D modelēšanas pamatprincipi – vizuāla un parametriska modelēšana;
 4. Darbs BIM vidē izmantojot pārbūves fāzes;
 5. Modelēšana sadarbojoties ar 2D rasēšanas programmatūrām;
 6. Padziļinātas darbības konstrukciju modelēšanā;
 7. Komponenšu rediģēšana, veidošana, īpašību un parametru piešķiršana, to pielietošana;
 8. Zemes virsmas (topogrāfijas) modelēšanas pamatdarbības;
 9. Mezglu un izvilkuma skatu detalizācija;
 10.  Specifikāciju, eksplikāciju un dažādu apjomu tabulu iegūšana, balstoties uz 3D modeli;
 11.  Skatu sagatavošana rasējumu ģenerēšanai (vizuāli, anotatīvi iestatījumi u.c.);
 12.  Rasējumu veidošana, noformēšana;
 13.  3D modeļa savietošana ar komunikāciju platformu Revizto;
 14.  Darbs projekta komandā izmantojot komunikāciju platformu Revizto, izmantojot kļūdu izsekošanas rīku un mākoņpakalpojumus;
 15.  Praktiski un teorētiski mājasdarbi grāmatā.

Noteikumi, lai saņemtu ERAF atbalstu:

 1. Atbalsts ir atkarīgs no uzņēmuma lieluma (jārēķina kopā visu saistīto uzņēmumu grupa):

           Līdz 50 cilv. atbalsts 70% apmērā;

           Līdz 250 cilv. atbalsts 60% apmērā;

           Virs 250 cilv.atbalsts 50% apmērā.

 1. Uzņēmumam nedrīkst būt uzkrāti zaudējumi.

PIETEIKTIES

Nepieciešamības gadījumā sazinieties ar mācību centra koordinatori Aritu Atpili – Donu:

Mācību centrs INFOERA

Arita Atpile – Dona

Tel. 22838425; 67298850

E-pasts:  apmacibas@infoera.lv