Galvenie 10 iemesli, kādēļ ieviest BIM

16 Jan 2020

Kādēļ lietot BIM?

BIM tiek izmantots, lai uzlabotu būvniecības procesa efektivitāti, samazinātu atkritumu daudzumu būvniecības laikā un uzlabotu projektu kvalitāti.

Daudzas attīstītas industrijas izmanto principu “kļūdies ātri”. Tas ir, eksperimentēt un izmēģināt jaunas lietas, pat ja pirmajā reizē tiek piedzīvota izgāšanās, cerībā uz veiksmi turpmākos mēģinājumos. Būvniecībā, kur ir liktas augstas likmes, šis koncepts darbojas vien digitālajā jomā. Vienīgais principa “kļūdies ātri” izmantošanas veids būvniecībā ir pirms būvlaukumā iebrauc tehnika un tiek sākti būvdarbi. Nav iespējams eksperimentēt ar ķieģeļiem un javu un joprojām izdzīvot vidē, kuru raksturo laika un finansiālais spiediens, ātri termiņi, lielas strādnieku darba grupas un lieli finansiālie ieguldījumi.

Izmantojot tradicionālās būvniecības metodes, kad projekts no viena posma pāriet nākamajā, daļa informācijas tiek zaudēta no iepriekšējā posma. Izmantojot BIM, informācija tiek apkopota digitāli, lai būtu pieejama, kad tā ir nepieciešama, kur vien tā ir nepieciešama, neatkarīgi no tā, kam tā ir nepieciešama.

BIM ieviešana nozīmē pastāvīgas informācijas plūsmas nodibināšanu. Katrs būvniecības procesa posms – no agrīnas plānošanas un projektēšanas līdz būvniecībai, ekspluatācijai, apkopei un galīgai pārstrādei – tiek saglabāts digitāli. Tas paver jaunas iespējas labākai efektivitātei, precizitātei, saziņai un sadarbībai starp būvniecībā iesaistītajām pusēm.

Mēs dzīvojam automatizācijas laikmetā. Katrs biznesa process tiek digitalizēts, un katrs lēmums balstās uz datiem. Pasaules ekonomikas forums šo ir pasludinājis par “ceturto rūpniecisko revolūciju”, kurā automatizētas iekārtas, izmantojot datus, eksponenciāli pārveidos procesus katrā nozarē.

BIM ieviešanas desmit galvenie iemesli

  1. Ātri apmainoties ar projektēšanas informāciju, dažādus scenārijus var izpētīt ātrāk, ļaujot atkārtoti mainīt arhitektūru, konstrukcijas un inženiertehniskās sistēmas un iegūt precīzu un optimizētu ēkas dizainu.
  2. Visus rasējumus var apvienot vienā visaptverošā 3D modelī, izvairoties no informācijas zaudēšanas un pieņemot precīzākus, uz datiem balstītus lēmumus.
  3. Var ātri un viegli veikt ventilācijas, apkures un cauruļvadu sistēmu nepieciešamos inženiertehniskos aprēķinus.
  4. Visus ģeometriskos un telpiskos datus, kas nepieciešami enerģijas aprēķinu veikšanai, var iegūt tieši no modeļa.
  5. Ir vieglāk nodrošināt vides prasību ievērošanu, un paaugstinātā efektivitāte palīdz samazināt ēkas dzīves cikla izmaksas.
  6. Izmaksu un plānošanas datu integrācija ļauj tiešsaistē aprēķināt izmaksas un vizualizēt būvniecības progresu.
  7. Specifikācijas var ātri izveidot tieši no modeļa.
  8. Iepirkuma kontrolei nepieciešamos datus var iegūt tieši no modeļa, optimizējot iepirkuma procesu.
  9. Detalizēts modelis satur visus datus un ģeometriju, kas nepieciešami precīzai MEP sistēmu uzstādīšanai.
  10. Kad ēka ir pabeigta, modelis informē ēkas vadības sistēmu un apsaimniekotājus, sniedzot informāciju par nepieciešamām profilaktiskām apkopēm un remontu.