MagiCAD 2020 Update Release svarīgākie jaunumi

26 Mar 2020

MagiCAD 2020 for Revit – svarīgākie jaunumi

 • Iespēja veikt elektriskos aprēķinus, pamatojoties uz reālu cirkulāciju;
 • Iespēja kopēt un savienot veselus atzarus elektrotīklu projektēšanā;
 • Uzlabota trīsgaitas vārstu funkcionalitāte;
 • Detalizēta modelēšanas precizitāte ar modernizētu maršrutēšanas rīku (routing tool);
 • Cauruļu savienojumu sērijas izvēle un izveidotas sprinkleru darbības zonas;
 • Ventilācijas aprēķinu uzlabojumi un jauns franču aprēķinu standarts;
 • Identificētas un salabotas bojātās saites (links) Schematics modulī;
 • Uzlabots nodrošinājums rīkam Builderswork Openings ar daudzām jaunām iespējām un Autodesk Fabrication atbalstu;
 • Pielāgota sadursmju un cauruļvadu krustošanās vietu noteikšana un atjaunotas atskaites par sadursmēm (clash detection un clash reports);
 • IFC uzlabojumi.

MagiCAD 2020 for AutoCAD – svarīgākie jaunumi

 • Izveidoti savienojuma mezgli (conection nodes) starp AVK un elektriskajām sistēmām;
 • Iespēja pievienot vairākus sprinklerus vienlaicīgi;
 • Uzlabota trīsgaitas vārstu funkcionalitāte;
 • Iespēja rediģēt cauruļu diametru pāreju garumus;
 • Nosakāms ventilācijas sistēmu gaisa blīvums un viskozitāte;
 • Ieviesta funkcija sadalīt cauruļvadus segmentos (split segments) MagiCAD Ventilation, Piping un Electrical moduļos;
 • Vienlaicīgi var veikt vairāku cauruļvadu, gaisa vadu vai kabeļu šķērsošanu;
 • Var automātiski izveidot vairākas specifikācijas ar jaunu Batch Report funkcionalitāti;
 • Uzlabota istabu parametru rediģēšana un pārvaldība ar MagiCAD Room;
 • IFC uzlabojumi.