Meistarīga procesu, personāla un standartu vadība

07 Apr 2017

Vadītājs ir kaut kas vairāk nekā tikai amata nosaukums vai pienākumu apraksts. Neskatoties uz to, vai jums ir piešķirts šāds tituls vai nē, katram no mums ir jāvada dažādi pienākumi un procesi ik dienas. Jāizdara secinājumi, jāvizualizē projekta iznākums un jāsastāda attiecīgi uzdevumi mērķa sasniegšanai, jāveic procesu uzlabojumi un, ja to visu apvieno vienā vārdā, to var nosaukt par “vadību”.

Aprīļa AUGIWorld numurā lielākais uzvars likts uz vadības dažādajām formām.

Piemēram, Filips Russo raksta par “Sienu modeļu pārvaldību un koordinēšanu” datorprogrammā Revit Structure. Savukārt, AutoCAD Architecture eksperte Melinda Hevrina palīdzēs izprast 2D un 3D griezumu objektu veidošanu rakstā “Darbs ar griezumiem”.

Vēl šajā žurnālā:

3ds Max – Darbs ar bildes pēcapstrādes elementiem

Revit MEP – Kas ir NAME?

AutoCAD – Kas jauns AutoCAD 2018?

Revit Architecture – Pieredzes stāsts: Konceptuālā modeļa, kas veidots ar Dynamo, pārvēršana Revit modelī.

AutoCAD Civil 3D – Koridoru būvniecības simulācijas BIM menedžeriem.

augi 2018

 

 

 

 

 

 

LASĪT VAIRĀK