Padomi AutoCAD lietošanā

Jaunumi
27 2018

Layouts jeb drukājamās lapas funkcija programmatūrā AutoCAD ļauj veidot rasējumu lapas, kuras attēlo rasējumu vai ta daļu precīzā mērogā. Tādā veidā, kad tiek radīts viens galvenais rasējums, tas tiek attēlots rasējuma lapās precīzā izkārtojumā un mērogā un labojot modeli izmaiņas parādās arī visās drukājamās lapās. Tāpat uz drukājamās lapas ir iespējas novienot tabulas, piezīmes, izmērus un rakstlaukuma blokus.

Jauna Layout izveide

Jaunu layout viedošanai varat lietot dažādas metodes, tomēr ir divi ātri un ērti veidi. Pirmais – izmantojot komandu New vai ar peles labo taustiņu uzklikšķinot uz Layout tab un izvēlieties New layout. Lai ātri nokopētu kādu no slāņiem ar peles labo taustiņu uzklikšķiniet uz Layout cilnes un atlasiet funkcijas Move vai Copy.

create-layer

Otrais – veidot jaunu layout kā kopiju iepriekš jau izgatavotam. Lai izvēlētos failu, kurā ir vēlamais layout, ar labā taustiņa palīdzību uzklikšķiniet uz “From Template” un atlasiet .dwt, .dwg vai .dxf failu, apstipriniet to un izvēlieties nepieciešamo layout.

create layer

Layout iestatīšana

Atbilstoši vajadzībai layout iestatījumi ir pielāgojami. Jūs varat mainīt rasējuma lapas lielums, drukāšanas iespējas, krāsu un stila maiņa, izkārtojums, u.c. lielumus. Lai piekļūtu Page Setup Manager, var izmantot Page Setup komandu vai uzspies ar peles labo taustiņu uz layout cilnes – Page Setup Manager – Pēc tam Modify.

Page Setup dialoglogā līdzīgi kā loga pirms drukāšanas (Print komanda) Jūs varat izvēlēties, kuras no piedāvātajām iespējām vēlaties mainīt (rasējuma lapas lielums, drukāšanas iespējas, krāsu un stila maiņa, izkārtojums, u.c. lielumus).

set up layer

Rakstlaukuma pievienošana

Kad jaunais layout’s ir izveidots, Jūs varat izveidot rakstlaukumu, pievienot to kā bloku vai iekopēt to no modelšanas vides. InfoEra Latvia piedāvātajos kursos Jūs varat apgūt kā izveidot Jūsu uzņēmumam pielāgotu rakstlaukuma blou ar aizpildāmām ailēm.

 

Layout Viewports veidošana

Pēc layout’u un rakstlaukumu izveides, Jūs varat veidot skata logu jeb Viewports, lai attēlotu izveidotos modeļus dažādos skatos, leņķos un mērogos. Jaunu skata logu var izveidot, atverot komandu Viewports un izvēlieties kādu no piedāvātajiem skata logiem (vienotu skatu, divkāršu skatu vai trīskāršu skatu). Tāpat Jūs varat izmantot Layout ribbon (panelis atveras ekrāna augšdaļā, ja esat atvēris kādu layout) un veidot dažādu formu un izvietojumu skatus. Skata logi var tikt veidoti no dažādiem objektiem – poligoniem, taisnstūriem vai apļiem.create viewport

Viewports iestatījumi

Pēc Viewports izveides Jūs varat pielāgot vizuālo stilu, caurspīdīgumu (pārredzamību) vai uzstādīt Display Lock katram no slāņiem.

viewports settings