Uzlabo BIM procesu vadību ar 3D PDF failiem

Jaunumi
22 Jan 2019

Daudzām būvniecības projekta komandām virtuālā projektēšana un BIM ieviešana paver pilnīgi jaunas iespējas, jo jau šobrīd liela daļa modeļos attēloto elementu ietver precīzu materiālu un atbilst noteiktām specifikācijāms. Tāpat, dažādu sadursmju vietas (Clash) tiek konstatētas pirms tās parādās būvniecības laikā. Spēja izstrādāt un koplietot šos modeļus, kas realizēti 3D vidē var padarīt komandu darbu daudz veiksmīgāku un produktīvāku būvniecības projektu laikā.


Lai gan daudzi būvniecības un projektēšanas uzņēmumi ne vien Latvijā, bet arī visā pasaulē sāk ieviest BIM, lai uzlabotu projektu koordinēšanu un noteiktu sadursmes, kā arī risinātu dažādas problēmsituācijas, kas rodas dažādos būvprojekta cikols, komunikācija šajos projektos ir liels izaicinājums, jo ir nepieciēsms nodrošināt ātru, ērtu un veiksmīgu sadarbību starp projekta dalībniekiem un partneriem.

Pieredze rāda, ka daudzas projektu grupas bieži vien atrodas dažādās pilsētās un būvprojektu laika grafiki ir īsi un bieži tiek kavēti. Līdz ar to svarīgi lēmumi par projektēšanu un būvniecību ir  nepieciešami jau agrīnā projekta stadijā, lai arhitekti un projektētāji veiksmīgi izpildītu noteiktās būvprojektu prasības, kā arī novērstu dažādas nepilnības. Tieši tāpēc visām projektā iesasitītajām pusēm jānodrošina piekļuve nozīmīgiem ar projektu saistītiem dokumentiem un failiem.


InfoEra Latvia BIM


Strādājot pēc BIM principiem, būvniecības uzņēmumiem nepieciešams izstrādāt digitālus plānus, kuros apvienota būtiskākā informācija par katru no projekta fāzēm, lai uzlabotu sadarbību un nodrošinātu dokumentu, rasējumu un citu failu veiksmīgu koplietošanu. Bet kas notiek, ja projekta dalībniekiem nav piekļuves vai tehnisku zināšanu BIM procesu nodrošināšanai?  

Daudzi klienti uzdod jautājumu – kā nodrošināt to, lai visas iesaistītās puses, tostarp, projektētāji, inženieri, pasūtītāji, darbuzņēmumi varētu iesaistīties pašā projekta sākumfāzē, lai izvairītos no dažādām nepilnībām un kļūdām un ievērotu projekta izpildes plānu? Atbilde uz šo jautājumu ir pavisam vienkārša, proti, izmantot PDF failu formātu. Parasti būvprojektā iesaistītie dalībnieki izveido, komentē un koplieto 2D PDF failus un tas notiek projekta apspriešanas, tāmēšanas, defektu fiksēšanas, objekta nodošanas un uzturēšanas laikā. Efektīvāk to ir darīt tiešsaistē, kur piekļuve konkrētiem failiem var tikt piešķirta noteiktām personām.

Piekļuve paredzēta, lai projekta dalībnieki saņem aktuālāko informāciju noteiktā laikā un spēj labāk izsekot veiktajām izmaiņām un pievienotajām piezīmēm. Veiksmīgs risinājums kā 2D PDF, tā 3D PDF failu rediģēšanai, sadarbībai tiešsaistē, kā arī apmaiņai ar jaunāko informāciju projekta laikā ir Bluebeam Revu, kas spēj nodrošināt visas nepieciešamās funkcijas darbam ar PDF failiem.

Jāatzīst, ka pat visinovatīvākās komandas, kuras ikdienā izmanto BIM, saskaras ar sadarbības trūkumu, jo bieži vien sniedz piekļuves datus 3D modeļiem tiem komandas dalībniekiem, kuri tos nespēj pareizi apstrādāt. 3D PDF failu izmantošana projektu laikā var sniegt ievērojamas priekšrocības, pirmkārt, tos var eksportēt no IFC failu formāta. Otrkārt, komandas dalībnieki tos var skatīt, navigēt un komentēt, kas uzlabo komunikāciju un sadarbību projekta laikā.

3D PDF failu funkcionalitāte

Ļoti noderīga iespēja ir PDF failā izveidot 3D modeļa griezumu, ielīmēt 3D skatu citā PDF failā, piemēram atskaitē, izolēt 3D modeļa atsevišķus reģionus, kā arī savstarpēji savienot 3D objektus.

Izmantojot Bluebeam Revu, vari viegli manipulēt ar 3D modeļim, kā arī tos pielāgot noteiktām specifikācijām. 3D PDF failu izmantošana daudziem projektiem nodrošina sadursmju atklāšanu daudz precīzāk un ātrāk.

Kā strādāt ar 3D PDF?

Uzlabotie PDF risinājumi ietver 3D modeļu šķēluma plaknes, lai lietotājs spētu atvērt atsevišķas 3D modeļa detaļas. Izmantojot, šķēlumus projekta darba grupas dalībnieki var atdalīt konkrētas telpas vai elementus, lai tos rediģētu un labotu, kā arī izlemtu par labāko risinājumu problēmsituācijās, izmantojot vizualizācijas iespējas. Ar griezuma rīkiem projektā iesaistītie dalībnieki var veidot arī izvērstus skatus grūti sasniedzamām vietām un koplietot jaunās izmaiņas starp komandas dalībniekiem.

Izmantojot 3D PDF tiek novērsti dažādas nepilnības BIM procesu nodrošināšanā, īpaši sadarbībā ar projekta dalībniekiem visās projektēšanas un būvniecības stadijās. BIM ieviešana un 3D PDF izmantosāna ļauj projektētājiem, arhitektiem, inženieriem, pasūtītājiem un darbuzņēmumiem strādāt efektīvāk un samazināt dažādus riskus, kas var rasties būvniecības laikā.

Izmēģini strādāt ar 3D PDF failiem, lejuplādējot 30 dienu Bluebeam Revu TRIAL versiju!

IZMĒĢINĀT BLUEBEAM REVU