Veiksmes stāsts: Digitālais rīks Autodesk BIM 360 Build perfektai un uzticamai kvalitātes kontrolei būvlaukumā

27 Apr 2020

Būvniecības nozares kopējo ainu maina arvien intensīvāka digitālo rīku pielietošana, aicinot mainīties līdzi speciālistiem un uzņēmumiem.

Digitālie rīki un modernās tehnoloģijas ienes virkni ieguvumus būvlaukumā, palielinot procesu caurskatāmību, uzlabojot darba drošību un produktivitāti. Digitālā projektu vadība atvieglo informācijas apmaiņu starp projektētājiem un būvniekiem, un ļauj procesus un kvalitātes kontroli veikt arī attālināti.

Konferencēs, semināros, forumos valstiskā un speciālistu līmenī notiek pieredzes pārnese, akcentējot un uzmanību vēršot tieši uz veiksmes stāstu saturu. Ar tiem dalās digitalizācijas ieviesēji būvniecības procesos, atklājot praktiskos ieguvumus un izaicinājumus. Sekojot līdzi dažādu ražotāju izstrādātajiem
digitālajiem rīkiem un to piedāvātajām iespējām, jāatzīmē Autodesk BIM 360, kura pielietojumu pavada ievērojams skaits veiksmes stāstu.

Primekss logo

Baltijā vieni no pirmajiem platformu sāka izmantot uzņēmums “Primekss”, kas ir starptautiski atzīts inovatīvu un ilgtspējīgu betona sastāva un dzelzsbetona būvelementu izstrādātājs, ražotājs un montētājs ar galveno ofisu Latvijā un dalību vērienīgos objektos Latvijā un Skandināvijā, darbojoties lielāko un prasīgāko būvuzņēmēju projektos kā apakšuzņēmējs.

 

BIM 360 Docs – informācijas aprite un kvalitātes kontrole vienotā datu vidē

BIM 360 Docs ir unikāla iespēja augšuplādēt jebkura paplašinājuma dokumentus – doc, xls., .jpg, pdf, dwg, rvt, ifc, kā arī tos atvērt bez papildus programmu instalācijas. Visi dati tiek uzglabāti un pieejami vienotā vidē.

Jebkura faila paplašinājuma atvēršana BIM 360 Docs vidē ir vienkārša un iespējama uz visām digitālajām ierīcēm. Nozīmīga ērtība ir platformas pieejamība viedtālrunī, kas dod iespēju speciālistiem būvlaukumā strādāt daudz produktīvāk un, piemēram, acumirklī salīdzināt uzbūvētās konstrukcijas ar projektu. Platforma palīdz viegli atrast projektā vajadzīgo konstrukciju, iespējams ērti palielināt mezglu rasējumus un uz vietas būvlaukumā konstatēt, vai izpilde sakrīt ar projektu. Ja tiek konstatēts defekts, dokumentā tiek izveidots komentāra marķējums un informācija automātiski ar e-pastu tiek piegādāta visiem speciālistiem – platformas lietotājiem, kuriem jāpieņem lēmums par defekta novēršanu. Jāatzīmē, e-pastiem nav jāpievieno lielizmēra faili ar izmaiņām, jo informācija tiek piegādāta ar linku un ērti aplūkojama BIM 360 Docs vidē.

Kirils Pogodins, InfoEra Latvia vadītājs:

Autodesk BIM 360 ir platforma ar plašu iespēju klāstu un vairākiem moduļiem. Katram būvniecības ciklam piemērojams savs modulis. BIM 360 Docs ir pamata modulis, kas ir iesaistīts visos ciklos, jo tur glabājas visi faili. Pārējie moduļi paredzēti drošības, kvalitātes kontrolei, izmaksu apkopošanai, analīzes veikšanai, projektēšanas koordinācijai un tīklu savietošanai.

 “Loga” metodes digitālā versija

BIM 360 platformā vienmēr ir pieejama pati jaunākā projekta informācija, lai arī cik revīzijas pirms tam būtu veiktas. Ar marķējumu ir iezīmētas visas izmaiņas kopā ar informāciju par to, kas, kādas un kad tās ir veicis. Ja atminamies vecmodīgo paņēmienu, kad projektēšana tika veikta tikai 2D vidē, tad pie apgaismota loga viena virs otra tika likti divi rasējumi un pētīts, kādas izmaiņas tika ieviestas. To dēvē par “loga” metodi. Jaunākajās tehnoloģijās un digitālajā vidē izmaiņu salīdzināšanas paņēmiens idejiski nekas nemainās, bet mainās rīki, ērtība un ātrums, kā nosakāmas visas ieviestās izmaiņas projektā.

Datu strukturēšana platformā BIM 360 Docs

BIM 360 Docs sniedz iespēju strukturēt mapes saskaņā ar individuāli vajadzīgo struktūru, kāda nepieciešama būvprojekta dokumentācijas glabāšanai. Struktūras, kā tiek veidoti uzdevumu saraksti, informācija par izpildi un kvalitātes kontrole, ir daudz un dažādas, katrs platformas administrators to var izveidot tā, lai lietotājiem tā būtu pēc iespējas draudzīgāka.

Savukārt BIM360 Build moduli var izmantot projektu vadītāji, būvuzraugi un būvdarbu veicēji. Katram būvdarbu veicējam tiek piešķirta zināma pieeja, tajā katru dienu tiek veikti ieraksti par veicamajiem darbiem. No rīta būvdarbu veicēji atver viedtālruni, izskata uzdevumus un ķeras pie darba. Katra izpildītā pozīcija tiek atzīmēta aplikācijā viedtālrunī un būvdarbu vadītājs saņem aktuālāko informāciju par būvdarbu veikšanas procesu. Analogu informāciju saņem arī projektu vadītājs, kas šādā gadījumā var pat atrasties darba uzdevumā citā valstī. Augšupielādētajās fotogrāfijās ir kontrolējama kvalitāte – ir ērti konstatēt pieļautos defektus un ir iespēja uzdot tos novērst. Platforma ļauj katru foto augšuplādēt un piesaistīt tieši konkrētajai lokācijai objektā. Strādājot tradicionāli, būvdarbu un projektu vadītāji dienas laikā safotografē neskaitāmus attēlus, augšuplādē datorā un darba dienas beigās mēģina atšifrēt, kura fotogrāfija uz kuru objekta vietu ir attiecināma. Ar BIM 360 tiek iegūts viegli pārskatāms un strukturēts saturs. Vēl viena būtiska nianse – iesniegtā informācija glabājas Autodesk mākonī, informāciju nav iespējams izdzēst, līdz ar to tā darbojas kā ticams pierādījums, ja gadījumā rodas kāds strīds būvniecības laikā vai pēc tam.

Vieni no pirmajiem Baltijā

Kādi iemesli un kritēriji bija noteicošie, lai izvēlētos uzņēmuma Primekss ražošanas procesu produktivitātes paaugstināšanai izvēlēties testēt Autodesk BIM 360 Build?

Ģirts Apškrūms, Primekss projektu vadītājs:

Mūsu meklējumu mērķis bija iegādāties digitāli augstvērtīgu rīku, kas ļautu vadīt un kontrolēt sarežģīto būvniecības procesu, sākot no projektēšanas un noslēdzot ar montāžas izpildi, atbilstoši mūsu uzņēmuma darbības specifikai. Uzņēmuma vadība uzticēja man veikt tirgus izpēti, novadīt produkta testa demo versijas pielietošanu uzņēmumā un pieņemt lēmumu par kāda konkrēta digitāla produkta iegādi. “InfoEra Latvia” piedāvāja viena mēneša garumā testēt platformu BIM 360 Build, lai praktiskā veidā gūtu pārliecību par produkta piedāvātajām iespējām.

Vēlētos uzsvērt, ka liela nozīme BIM ieviešanas procesa veicināšanā ir zinošiem sadarbības partneriem, piemēram, InfoEra Latvia speciālistiem, kuri dāsni dalās ar savām zināšanām, pieredzi un kompetenti piedāvā individuālus risinājumus – atbilstošus moduļus no platformas Autodesk BIM 360, lai radītu ērtu un vienkārši vadāmu digitālu vienotu vidi mums nepieciešamo procesu efektīvākai norisei uzņēmuma iekšienē.

Sākotnēji BIM 360 Build testējām nelielā, 5 cilvēku speciālistu komandā vienā no 2019. gada uzņēmuma Primekss aktuālajiem objektiem – IKEA veikala būvniecībā Zviedrijā. Testēšanā piedalījās un jaunās tehnoloģijas apguva projektu vadītājs, būvdarbu vadītāji un brigadieri. Praktiski ikdienā tas nozīmēja kvalitātes pārbaudes, dokumentēšanai notiekot nevis manuāli papīra formātā, bet digitālajā vidē ar salīdzinoši niecīgiem pielikumiem.

Visi failu paplašinājumi vienotā datu vidē ar BIM 360 Docs

Ģirts Apškrūms, Primekss projektu vadītājs:

Kā būtisku priekšrocību novērtēju, ka BIM 360 Docs modulī ir augšuplādējami jebkura paplašinājuma faili – word, excel, pdf, dwg, Revit, utt. Tie organizējami noteiktā sistēmā saskaņā ar lietotāja vajadzībām, turklāt vairāki cilvēki vienlaicīgi var strādāt ar vienu un to pašu failu, ieviešot izmaiņas vai komentējot izmaiņu nepieciešamību. BIM 360 Docs platforma piedāvā vienā failā vienlaicīgi ar informāciju un tās izmaiņām strādāt pat 50 speciālistiem. Vienotajā digitālajā vidē visiem lietotājiem ir iespēja redzēt, ko un kāpēc katrs ir mainījis, uzlabojis un komentējis, informācija nepazūd un ir pārskatāma visa izmaiņu veikšanas vēsture ar precīzu laika datējumu.

Laika resursi tiek ekonomēti vairāk nekā desmitkārtīgi. Tas ir tas, ko novērtē lietotāji – informācijas meklēšanas process ir samazināts līdz minimumam, kas lielu projektu kontekstā nozīmē ietaupītas ne vien dienas, bet vairākas nedēļas.  BIM 360 platformā ar diviem klikšķiem ir salīdzināmas jebkuras labotās versijas.

Sistēmā visi labojumi pārklājas un, labākas uztveres nodrošināšanai, iekrāsojas dažādos toņos.

PRIMEKSS IEGUVUMI, IZMANTOJOT AUTODESK BIM 360 PLATFORMU

Kopš Autodesk BIM 360 platformas ieviešanas projektu realizācijā 2019.gadā, uzņēmuma Primekss reālie un praktiskie ieguvumi ir būtiska laika un finanšu resursu ekonomija. Piecu cilvēku speciālistu komanda pēc nelielas sākotnējās skepses un šaubu brīža, apgūstot pilnvērtīgi platformas piedāvātās iespējas, ar entuziasmu to lieto ikdienas pienākumu izpildē. Advancētā digitālā vide ir produktīvs un intelektuāls palīgs būvniecības procesa kvalitātes paaugstināšanai. Esi Jamaikā vai Singapūrā, Antarktīdā vai Austrālijā, nav svarīgi, ar platformu Autodesk BIM 360 vienmēr sasniegsi aktuālo informāciju un gūsi priekštatu par notiekošo projektēšanas procesā un būvlaukumā, lai arī kurā pasaules malā projekts tiktu realizēts. Pie katra BIM 360 moduļa var pieslēgt ievērojamu speciālistu skaitu. Uzņēmumam Primekss jāpiedalās objektu realizācijā dažādās vietās Eiropā, uzņēmuma speciālisti bieži ir ceļā, līdz ar to ir ērti izmantot viedtālruni un digitālos rīkus BIM 360 Docs un Build, lai sekotu līdzi jebkura projekta būvniecības jaunākajām aktualitātēm.

 

Ģirts Apškrūms, Primekss projektu vadītājs:

Izmantojot platformu Autodesk BIM 360, mēs varam uzskaitīt konkrētus un praktiskus ieguvumus:

  • Produktivitāte.
  • Informācijas aprites ātrums.
  • Nav jāpērk dārgas programmatūras un jaudīgi datori, lai atvērtu 3D moduļus, platformas BIM 360 vidē ir atverami jebkurā ierīcē, kas pieslēgta interneta tīklam.
  • Informācijas ticamība, kuru neietekmē cilvēciskais faktors.
  • Neapstrīdama kvalitātes līmeņa nodrošināšana un kontrole, salīdzinot ar tradicionālām metodēm. Kvalitāte tiek apliecināta ar precīzām fotofiksācijām un datiem.
  • Darba aizsardzības kvalitatīva nodrošināšana.
  • Speciālisti ir mazāk noslogoti, jo platforma BIM 360 darbojas nevainojami, līdz ar to iespējams investēt intelektuālos resursus citos nozīmīgos projekta realizācijas procesos.
  • Tests tika veikts 5 speciālistu komandā, bet tiek plānots platformu BIM 360 izmantot visā Primekss ražošanas procesā. Ilgtermiņa mērķis – pieslēgt BIM 360 platformai arī uzņēmuma Primekss projektēšanas nodaļu.

ikea

IKEA universālveikals Kållered pilsētā ir pirmais objekts, kura realizācijā uzņēmums Primekss izmantoja platformu BIM 360 Build. Ģenerāluzņēmējs: PEAB.

Šajā projektā visas objektā uz vietas izbūvējamās horizontālās dzelzsbetona konstrukcijas trīs stāvos (viss kopā ap ~80 000 m2, ap ~1200 tonnu stiegrojuma, ap ~13 000 m3 betona) tika uzticētas PRIMEKSS. Pielietojot uzņēmuma inženiertehniskos resursus, tika optimizēti un pēc tam arī realizēti dizaina risinājumi, izmantojot Primekss patentētos produktus un tehnoloģijas.

Kirils_Girts

Kirils Pogodins, InfoEra Latvia Valdes priekšsēdētājs un BIM konsultants. Darba pieredze krāta daudzu gadu garumā starptautiskajā apritē, Beļģijā un Latvijā, piedaloties ar BIM saistītos projektos. RTU Būvniecības fakultātē iegūts Ma

Ģirts Apškrūms kopš 2019.gada marta līdz šodienai- strukturālo būvniecības projektu vadītājs PRIMEKSS. RTU iegūta kvalifikācija būvniecībā, šogad tiks absolvēta maģistratūra. Pirmo prakses dienu Ģirts Apškrūms vienmēr atcerēsies, jo tā bija diena pēc Rīgas pils ugunsgrēka 2013.gadā. Pēc tam sekoja darbs nozīmīgos objektos, strādājot kā projekta vadītāja palīgs uzņēmumā RERE.