Kas ir InfraBIM?

Jaunumi
11 Apr 2018

Termins InfraBIM (instrastruktūras nozares būves informācijas modelēšana) ir radies Ziemeļeiropā, kad organizācija “Building Smart” 2015. gadā izstrādāja BIM vadlīnijas, gan ēku būvei, gan infrastruktūras segmentam. BIM Somijā nu jau ir kļuvis par obligātu standartu, lai īstenotu dažādus infrastruktūras projektus valsts un privātajā sektorā.

Šobrīd Ziemeļeiropā būvniecības uzņēmumi un organizācijas izstrādā dažādus eksperimentālus projektus, lai attīstītu BIM nozari. Ir izstrādāti jauni projekti ainavu dizainam, ūdens apgādes tīklu projektēšanai, ģeodēzijai, kā arī risku novērtēšanai un dokumentācijai. Ar šiem jaunajiem un eksperimentālajiem projektiem Ziemeļvalstis ir vēlējušās izveidot arī jaunu biznesa modeli, lai būvniecības uzņēmumi un organizācijas efektīvāk izmantotu savus resursus un izstrādātu kvalitatīvākus infrastruktūras projektus.

Nākotnes prognozes:

Roboti, kuri aizstāj cilvēka darbu, automašīnas, kuras brauc bez autovadītāja klātbūtnes, pakalpojumu ātra piegāde… – tas viss mūs sagaida nākotnē. Tomēr cilvēka “uzlabotā” dzīve pieprasa arī pārmaiņas, tāpēc jau tagad būvniecības nozarēm ir nepieciešams sākt pielāgot kā būves, tā infrastruktūru, lai mūsu “uzlabotā” dzīve kļūtu iespējama. Somijas būvuzņēmumi jau tagad ir gatavi pārveidot infrastruktūras un ēku projektēšanu un būvniecību, tāpēc cenšas to īstenot gan digitālajā, gan reālajā pasaulē.

Uzzini kā AEC Industry Collection datorprogrammu komplekts var palīdzēt veiksmīgi ieviest BIM uzņēmumā!

AEC INDUSTRY COLLECTION