Kā Bluebeam Revu risinājumi var palīdzēt projektu vadītājiem?

Jaunumi
30 Jan 2019

 

Bluebeam Revu sniegtās iespējas savā ikdienā izmanto dažādu nozaru būvniecības pārstāvji – arhitekti, konstruktori, būvdarbu vadītāji, tāmētāji, apakšuzņēmēji u.c. Liela daļa Bluebeam Revu lietotāju ikdienā izmanto tieši tāmēšanas funkcijas, jo tas būtiski atvieglo apjomu iegūšanas un aprēķināšanas darbu, kā arī palīdz precīzāk un ātrāk veikt uzmērīšanu,ļaujot pat automātiski atrast atšķirības jaunākajās rasējumu revīzijās. Lai gan Latvijā viena no populārākajām ir tieši tāmēšanas funkcionalitāte, Bluebeam Revu ir sācis būtiski atvieglot arī projekta vadītāja ikdienas darbu.

Projektu vadītāja galvenie uzdevumi ir pārraudzīt projektēšanas, plānošanas un būvniecības darbus visā projekta laikā. Vēl jo vairāk, projekta vadītājs ir atbildīgs par komunikācijas un sadarbības nodrošināšanu ar visām iesaistītajām pusēm – pasūtītājiem, arhitektiem, inženieriem, kā arī apakšuzņēmumiem. 

Tieši tāpēc projekta vadītājam nepieciešams rīks, kas var pilnveidot un padarīt efektīvāku projekta vadību un uzraudzību. Šāds risinājums ir Bluebeam Revu, kas projektu vadītājam galvenokārt var palīdzēt atvieglot dokumentu pārvaldību, nodrošinot vienotu datu vidi (Common data environment: CDE) un komunikāciju ar visām iesaistītajām pusēm.

Strādājot ar klientiem, esam novērojuši, ka projektu vadītāji ikdienā ir iecienījuši izmantot tādas Bluebeam Revu funkcijas kā:

  • PDF komentēšanu;
  • Rasējumu salīdzināšanu;
  • Būvsapulces tiešsaistē.

Vēl jo vairāk projektu vadītāji novērtē PDF failu kalibrēšanas iespēju, kas ļauj uzmērīt rasējumu digitāli. Kad uzmērījumi un komentāri ir pievienoti, projekta vadītājs Markups List panelī var sekot līdzi atbildīgo personu veikto uzdevumu un termiņu izpildei.

Uzzini kā Bluebeam Revu var palīdzēt darbā ar PDF failiem arī tev, izmēģinot Bluebeam Revu 30 dienas par brīvu

IZMĒĢINĀT 30 DIENAS PAR BRĪVU