13 padomi līniju biezuma izveidē Revit vidē

Jaunumi
15 Aug 2019

Šoreiz rakstu sērijā “Padomi Revit lietošanā” Jūs iepazīstināsim, kā izveidot un pielāgot līniju biezumu atbilstoši projekta vajadzībām.

Pievieno līniju biezumu Line Weight izvēlnes logā

Pārvaldības panelī Manage cilnē atver cilni Additional settings un iestati nepieciešamo līniju biezumus rasējumā pie opcijas Line weights. Cilnē pie Model Lines ir iespējams iestatīt vajadzīgo līniju biezumus dažādos mērogos.

Revit1

 

 • Pārveido līniju biezuma vērtības atbilstoši rasējuma noformējumam

Aplūkojot izstrādāto modeli programmatūrā Revit attēlā zemāk, elementu biezums ir dinamisks, izmantojot tuvināšanas un tālināšanas rīku, proti, līnijas šķitīs biezākas tuvinot modeli un plānākas – to attālinot. Savukārt, drukātā rasējumā, līniju biezums nemainās. Tieši tāpēc mainot skata mērogu no 1:1000 uz 1:200, visi elementi ekrānā izskatīsies ar daudz biezākām līnijām, bet drukātā rasējumā tie vienkārši ir 2 reizes mazāki.

Revit2

 • Iestati līniju biezumu Object Style elementiem

Kad esi iestatījis visu līniju biezumu vērtības, atver Object Style izvēlnes logu, kurā iestatiet projekcijas un griezuma līniju biezuma vērtības.

Revit3

Jāpiebilst, ka projekcijas līnijas ir redzamas no lielāka attāluma, savukārt griezuma līnijas modelī ir biezākas un tiek izmantotas, kad elements krusto skata griezuma plakni.

Revit

Tagad aplūkosim kategoriju “Siena”. Zemāk redzamajā attēlā ir izveidotas arī tādas apakškategorijas kā karnīze, stūris, kam piešķiram atšķirīgas biezuma vērtības. Tāpat, izmantojot Object Style izvēlnes logu ir iespējams iestatīt līnijas krāsu.

Revit

Zemāk esošajā attēlā ir redzama siena, kurai piešķirti iepriekš iestatīti līnijas biezumi. Līniju biezuma vērtības 1 un 3 attiecas uz tām vērtībām, kas iestatītas Line Weight izvēlnes logā. Attēlā redzamajā testā Nr. 3 ir samazināta trešās līnijas biezuma vērtība no 0,35 mm uz 0,30 mm, mērogā 1:200.

Revit

Pielāgo līnijas biezumu konkrētā skatā, izmantojot Visibility Graphics

Izmantojot Object Styles un Line Weights kombināciju, tas ietekmēs visus elementus visos skatos. Ja vēlies mainīt elementu biezumu konkrētā skatā, ir nepieciešams izmantot Visibility Graphics iespējas. Lai mainītu līniju biezumu noteiktam elementam, noklikšķini uz Cutlines, kas visas sienas līnijas padarīs, piemēram, biezākas, kā parādīts piemērā zemāk.

Revit

 • Pievieno līniju biezumu perspektīvā

Ņemot vērā to, ka perspektīvos skatos mērogs neieteikmē līniju biezumus, izvēlnes logā Line Weights pielāgo līniju biezumu atbilstoši projekta vajadzībām sadaļā Perspective Line Weights. Tomēr, pirms tam iesakām pārliecināties, ka rasējumā ir pareizi izveidota perspektīva, kas palīdzēs precīzi pielāgot līniju biezumu. Lai veiksmīgāk pielāgotu līniju biezumu perspektīvā iesakām izmantot rīkus Silhouettes un Linework.

Revit

 • Pielāgo līnijas biezumu anoācijas simboliem.

Lai pielāgotu anotācijas elementus griezuma atzīmes, izmērus, līniju biezumus) ir nepieciešams izmantot funkciju Annotation Line Weights. Attēlā zemāk ir parādīts, ka anotācijas vērtību pārveidošana neietekmē citus modeļa elementus un to līnijas.

Revit

 • Pārveido anotācijas elementu biezuma vērtības atbilstoši Object Style

Pirms tam noskaidrojām, iespējams izveidot līnijas biezumus anotācijas elementiem. Tomēr, katrai anotācijai nepieciešams pievienot klāt izveidotos līniju biezumus izvēlnes logā Object Styles. Lai to izdarītu, uzklikšķini uz kategorijas Anotation Object un piešķir vajadzīgās vērtības.

Revit

 • Izveido pielāgotas līnijas apakšsadaļām saimes failā

Lielākoties visi family jeb saimes faili Revit vidē sastāv no vairākām daļām un vairākiem elementiem, un Object style sadaļā ir iespējams saregulēt līniju beizumus, stilu un krāsu katra atseviški. Piemērā zemāk ir anotācijas simbols, kas sastāv no 3 veidu līnijām. Katru iespējas definēt savādāku.

Revit

 • Pielāgo saimes tipu īpašības, lai pievienotu līnijas biezumu

Pirms tam parādījām kā modificēt projektā ienesamu saimi un izmantot izvēlni Object Style menu, lai iestatītu līniju biezumu. Tomēr, jāpiebilst, ka programmatūra Revit satur arī saimju sistēmas (Family Systems), ko nav ispējams rediģēt saimes redaktorā. Parasti rediģēt nav iespējams līmeņu atzīmes, asis, izmērus un citus saimes failus. Attēlā zemāk ir parādīts, ka tika pārveidotas izmēru tipa īpašības, piešķirot noteiktu skaitliksu vērtību gan līnijas biezumam, gan atzīmei.

Revit

 • Materiāla iesvītrojumu līnijas biezumu definē ar skaitli “1”

Piešķirot materiālu iesvītrojuma īpašības, programmatūrā Revit nav iespējams izvēlēties līniju biezumu. Tieši tāpēc, visu materiālu veidu līniju biezums pēc noklusējuma tiek definēts ar skaitlisko vērtību “1”. Tomēr, iesvītrojumiem ir viens izņēmums – līniju biezumu iespējams mainīt tad, ja tiek izmantota funcija : Fill Region.

Revit

 • Griestu iesvītrojuma līniju biezumu definē ar skaitli “2”

Gandrīz visu elementu līniju biezumu iespējams pielāgot, taču griestu līnijas biezums vienmēr tiek definēts ar skaitlisko vērtību “2”.

Revit

 • Pielāgo importētoCAD failu līnijas biezumus.

Vairumam CAD failu līnijas biezuma noteikšanai tiek izmantoti dažādu krāsu tipi. Attēlā zemāk ir parādīti tipiskākie CAD faila krāsu tipi dažādiem līniju biezumiem. Savukārt, programmā Revit visi līniju biezumi ir definēti melnā krāsā un pēc noklusējuma tie tiks pārveidoti uz skaitlisko vērtību “1”. 

Revit

Lai pārveidotu līnijas biezumus, atver cilni Insert un uzklikšķini uz izvēlnes zem Manage Images.

Revit

Zemāk redzamajā attēlā ir attēlots, ka visu līniju biezumi pēc noklusējuma ir “1”. Tieši tāpēc, iesakām pielāgot vērtības tā, lai tās atbilstu CAD faila krāsu tipiem. Atkārtoti importējot CAD failu savā projektā, ie atbildīs iestatījamiem līniju biezumiem Revit Line Weight.

Revit

 • Piemēro CAD līniju biezumu Object Style

Gadījumos, kad nepieciešams strādāt ar importētu CAD failu, kur līniju biezums ir pielāgots noteiktam slānim nevis krāsu tipam, ir nepieciešams atcerēties, ka CAD līniju biezumi sakritīs ar Revit Line Weights iestatījumiem. Piemēram, CAD faila līnijas biezums ir 0,30mm, bet importējot to programmatūrā Revit, tai tiks piešķirta vērtība “3”, kas atbilst 0,35mm. 

Svarīgi zināt! Visu importēto CAD slāņu līniju biezumu ir iespējams pārveidot. Lai to izdarītu, atver izvēlni Object Style, tad dodies uz cilni Imported Objects un pēc nepieciešamības pārveido visu CAD slāņu biezumu, krāsu un veidu.

Piesakies un uzzini vēl vairāk noderīgu padomu, apmeklējot InfoEra Latvia organizētās Revit Architecture apmācības!

REVIT ARCHITECTURE APMĀCĪBAS